fbpx Karol Śledzik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Karol Śledzik

Karol Śledzik

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 maja 2011 roku

Karol Śledzik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kapitał intelektualny a  wartość rynkowa banków”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Leszek Pawłowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Sierpińska, prof. dr hab. Ryszard Rutka

Dyplom nr 3376.


Gdańsk, 30 maja 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: