fbpx Bartosz Szymon Marcinkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Bartosz Szymon Marcinkowski

Bartosz Szymon Marcinkowski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 maja 2011 roku

Bartosz Szymon Marcinkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Modelowanie procesów biznesowych w  firmach deweloperskich z  wykorzystaniem języka UML oraz  notacji BPMN”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stanisław Wrycza

Recenzenci: prof. SGH, dr hab. inż. Andrzej Kobyliński, prof. UG, dr hab. Przemysław Lech

Dyplom nr 3375.


Gdańsk, 30 maja 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: