fbpx Elżbieta Kuzborska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Elżbieta Kuzborska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Elżbieta Kuzborska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 maja 2011 roku

Elżbieta Kuzborska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ochrona prawna mniejszości polskiej na  Litwie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki, prof. UŁ, dr hab. Bartosz Wojciechowski

Dyplom nr 3378.


Gdańsk, 02 czerwca 2011 r.