fbpx Sylwia Anna Rodziewicz-Motowidło | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Sylwia Anna Rodziewicz-Motowidło

Sylwia Anna Rodziewicz-Motowidło

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 maja 2011 roku

Sylwia Anna Rodziewicz-Motowidło

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Eksperymentalne i  teoretyczne badania konformacyjne biologicznie czynnych peptydów i  białek

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jan Barciszewski, prof. dr hab. Jan Izdebski, prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski, prof. dr hab. Bernard Lammek

Dyplom nr 609.


Gdańsk, 01 czerwca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: