fbpx Anna Maria Jankowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Maria Jankowska

Anna Maria Jankowska

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 czerwca 2011 roku

Anna Maria Jankowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Funkcjonowanie poznawcze i  psychospołeczne uczniów z  inteligencją niższą niż przeciętna”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Władysława Pilecka, dr hab. Aneta Borkowska

Dyplom nr 3380.


Gdańsk, 09 czerwca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: