fbpx Anna Zofia Szyperska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Zofia Szyperska

Anna Zofia Szyperska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 czerwca 2011 roku

Anna Zofia Szyperska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ komplementarnych zasad nukleinowych oraz  łańcuchów bocznych aminokwasów na  stabilność anionów walencyjnych zasad nukleinowych. Badania kwantowo-chemiczne i  spektroskopia fotoelektronowa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Janusz Rak

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Cezary Czaplewski, prof. dr hab. inż. Piotr Paneth

Dyplom nr 3382.


Gdańsk, 09 czerwca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: