fbpx Dorota Tuwalska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dorota Tuwalska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dorota Tuwalska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 czerwca 2011 roku

Dorota Tuwalska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Synteza i  analiza strukturalna kwasów (3-amino-2,3-dideoksyheksopiranozyd metylu)uronowych i  ich pochodnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Beata Liberek

Recenzenci: prof. UŁ, dr hab. Bogusław Kryczka, prof. dr hab. Bernard Lammek

Dyplom nr 3383.


Gdańsk, 09 czerwca 2011 r.