fbpx Kamila Magdalena Radlińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Kamila Magdalena Radlińska

Kamila Magdalena Radlińska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 czerwca 2011 roku

Kamila Magdalena Radlińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Koncentracja działalności sektora bankowego w  Polsce - uwarunkowania i  rezultaty”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. PK, dr hab. Stanisław Piocha

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Herman, prof. UG, dr hab. Leszek Pawłowicz

Dyplom nr 3384.


Gdańsk, 27 czerwca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: