fbpx Edyta Sinacka-Kubik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Edyta Sinacka-Kubik

Edyta Sinacka-Kubik

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 czerwca 2011 roku

Edyta Sinacka-Kubik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakterystyka wybranych determinantów niedostosowania społecznego i  możliwości psychokorekcji za pomocą programu Zarządzanie Ograniczeniami.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Eugeniusz Bielicki, prof. UG, dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska

Dyplom nr 3389.


Gdańsk, 07 lipca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: