fbpx Anna Izabela Skuzińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Izabela Skuzińska

Anna Izabela Skuzińska

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 czerwca 2011 roku

Anna Izabela Skuzińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Społeczne stresory w  organizacji a  zdrowie psychiczne pracownika.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mieczysław Plopa

Recenzenci: prof. dr hab. Zofia Ratajczak, prof. dr hab. Bohdan Dudek

Dyplom nr 3390.


Gdańsk, 07 lipca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: