fbpx Sylwia Krystyna Badowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Sylwia Krystyna Badowska

Sylwia Krystyna Badowska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 lipca 2011 roku

Sylwia Krystyna Badowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Koncepcja wspomagania systemu innowacji produktowych w  sektorze przetwórstwa spożywczego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jacek Rybicki

Recenzenci: prof. dr hab. Władysław Janasz, prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Dyplom nr 3399.


Gdańsk, 18 lipca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: