fbpx Bartłomiej Jerzy Gawin | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Bartłomiej Jerzy Gawin

Bartłomiej Jerzy Gawin

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 lipca 2011 roku

Bartłomiej Jerzy Gawin

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza elektronicznego przepływu informacji o  pracy w  przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stanisław Wrycza

Recenzenci: prof. dr hab. Mirosława Lasek, prof. UG, dr hab. Piotr Grajewski

Dyplom nr 3401.


Gdańsk, 18 lipca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: