fbpx Monika Oliwia Żmudzka-Brodnicka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Monika Oliwia Żmudzka-Brodnicka

Monika Oliwia Żmudzka-Brodnicka

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 września 2011 roku

Monika Oliwia Żmudzka-Brodnicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Poezja jako rozbłysk istnienia. Próby wyrażenia niewyrażalnego w  poezji Wisławy Szymborskiej i  Julii Hartwig”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Ewa Nawrocka

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Bryndza-Stabro, prof. UG, dr hab. Krystyna Turo

Dyplom nr 3407.


Gdańsk, 26 września 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: