fbpx Joanna Łuczyńska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Joanna Łuczyńska

Joanna Łuczyńska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 września 2011 roku

Joanna Łuczyńska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Language disturbances in bilingual aphasia”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edward Łuczyński

Recenzenci: prof. dr hab. Danuta Kądzielawa, prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński

Dyplom nr 3405.


Gdańsk, 26 września 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: