fbpx Sylwester Eugeniusz Zielka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sylwester Eugeniusz Zielka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sylwester Eugeniusz Zielka

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 września 2011 roku

Sylwester Eugeniusz Zielka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Konserwatyzm jako ideologia edukacyjna. Casus polskiego sporu wokół kanonu lektur szkolnych w  świetle analizy dyskursu prasowego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Ewa Rodziewicz

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Kazimierz Puchowski, prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska

Dyplom nr 3408.


Gdańsk, 06 października 2011 r.