fbpx Sylwester Eugeniusz Zielka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Sylwester Eugeniusz Zielka

Sylwester Eugeniusz Zielka

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 września 2011 roku

Sylwester Eugeniusz Zielka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Konserwatyzm jako ideologia edukacyjna. Casus polskiego sporu wokół kanonu lektur szkolnych w  świetle analizy dyskursu prasowego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Ewa Rodziewicz

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Kazimierz Puchowski, prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska

Dyplom nr 3408.


Gdańsk, 06 października 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: