fbpx Sebastian Wilczewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Sebastian Wilczewski

Sebastian Wilczewski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 października 2011 roku

Sebastian Wilczewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Model zarządzania zasobami oprogramowania w  organizacjach gospodarczych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. PG, dr hab. inż. Marek Wirkus

Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski, prof. dr hab. Stanisław Wrycza

Dyplom nr 3416.


Gdańsk, 04 listopada 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: