fbpx Elżbieta Singer | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Elżbieta Singer

Elżbieta Singer

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 października 2011 roku

Elżbieta Singer

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Planowanie strategiczne jednostek samorządu terytorialnego w  kontekście perspektywy kadencji władz”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ryszard Rutka

Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. UG, dr hab. Jacek Rybicki

Dyplom nr 3415.


Gdańsk, 04 listopada 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: