fbpx Michał Bogdan Manturewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michał Bogdan Manturewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michał Bogdan Manturewicz

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 listopada 2007 roku

Michał Bogdan Manturewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Synteza aminoalkilotetrazoli i  ich zastosowanie w  chemii peptydów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zbigniew Grzonka

Recenzenci: prof. dr hab. Bernard Lammek, prof. dr hab. inż. Janusz Zabrocki

Dyplom nr 2878.


Gdańsk, 04 grudnia 2007 r.