fbpx Jerzy Piotr Gwizdała | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jerzy Piotr Gwizdała

Jerzy Piotr Gwizdała

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 października 2011 roku

Jerzy Piotr Gwizdała

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Ryzyko kredytowe w  działalności banku komercyjnego

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Maciej Stanisław Wiatr, prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Stanisław Owsiak, prof. dr hab. Ryszard Wierzba

Dyplom nr 626.


Gdańsk, 16 listopada 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: piątek, 31 października 2014 roku, 9:36
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: