fbpx Irena Anna Bylińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Irena Anna Bylińska

Irena Anna Bylińska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 października 2011 roku

Irena Anna Bylińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Synteza i  badanie własności fotofizycznych związków aromatycznych zawierających wiązanie potrójne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Wiesław Wiczk

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Rak, prof. dr hab. Jerzy Sepioł

Dyplom nr 3423.


Gdańsk, 16 listopada 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: