fbpx Elżbieta Hanna Szutowicz-Rozwadowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Elżbieta Hanna Szutowicz-Rozwadowska

Elżbieta Hanna Szutowicz-Rozwadowska

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 listopada 2011 roku

Elżbieta Hanna Szutowicz-Rozwadowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uwarunkowania osobowościowe kompetencji psychospołecznych pracowników instytucji rynku pracy uczestniczących w szkoleniach. Badanie porównawcze.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jan Rostowski

Recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław Plopa, prof. UG, dr hab. Mieczysław Ciosek

Dyplom nr 3427.


Gdańsk, 25 listopada 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: