fbpx Michał Marcin Igielski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michał Marcin Igielski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michał Marcin Igielski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 listopada 2011 roku

Michał Marcin Igielski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uwarunkowania i  kierunki doskonalenia zarządzania projektami szkoleniowymi współfinansowanymi przez Unię Europejską”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan Skalik, prof. dr hab. Ryszard Rutka

Dyplom nr 3432.


Gdańsk, 07 grudnia 2011 r.