fbpx Rafał Marek Świć | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Rafał Marek Świć

Rafał Marek Świć

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 grudnia 2011 roku

Rafał Marek Świć

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ rządu Rzeczypospolitej Polskiej na  pozarządowe projekty ustaw”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Andrzej Szmyt

Recenzenci: dr hab. Ryszard Chruściak, dr hab. Krzysztof Grajewski

Dyplom nr 3437.


Gdańsk, 16 grudnia 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: