fbpx Karolina Daria Gościniak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Karolina Daria Gościniak

Karolina Daria Gościniak

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 grudnia 2011 roku

Karolina Daria Gościniak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ wyceny według wartości godziwej na  obraz polskich spółek giełdowych zawarty w  sprawozdaniach finansowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Gierusz

Recenzenci: prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz, prof. dr hab. Teresa Martyniuk

Dyplom nr 3443.


Gdańsk, 22 grudnia 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: