fbpx Łukasz Żołędziewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Łukasz Żołędziewski

Łukasz Żołędziewski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 grudnia 2011 roku

Łukasz Żołędziewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wykorzystanie e-learningu w  zarządzaniu przedsiębiorstwem”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stanisław Wrycza

Recenzenci: prof. dr hab. Zygmunt Drążek, prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz

Dyplom nr 3441.


Gdańsk, 22 grudnia 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: