fbpx Arleta Pławska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Arleta Pławska

Arleta Pławska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 stycznia 2012 roku

Arleta Pławska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zarządzanie kapitałem ludzkim w  szkołach publicznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Czerska

Recenzenci: prof. UEK, dr hab. Janusz Czekaj, prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz

Dyplom nr 3453.


Gdańsk, 26 stycznia 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: