fbpx Aleksandra Mirosława Szejniuk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aleksandra Mirosława Szejniuk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aleksandra Mirosława Szejniuk

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 stycznia 2012 roku

Aleksandra Mirosława Szejniuk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Koncepcja i  metody audytu personalnego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Maria Wanda Kopertyńska, prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Dyplom nr 3454.


Gdańsk, 26 stycznia 2012 r.