fbpx Marta Elżbieta Orlikowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marta Elżbieta Orlikowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marta Elżbieta Orlikowska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 lutego 2012 roku

Marta Elżbieta Orlikowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badanie mutantów ludzkiej cystatyny C metodą rentgenografii strukturalnej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zbigniew Grzonka

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Grzegorz Bujacz, prof. dr hab. Jerzy Ciarkowski

Dyplom nr 3469.


Gdańsk, 23 lutego 2012 r.