fbpx Marta Marcelina Spodzieja | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marta Marcelina Spodzieja

Marta Marcelina Spodzieja

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 lutego 2012 roku

Marta Marcelina Spodzieja

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakterystyka kompleksu ludzkiej cystatyny C (hCC) z  surowiczym białkiem amyloidu A  (SAA)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zbigniew Grzonka

Recenzenci: prof. UW, dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik, prof. dr hab. Krzysztof Rolka

Dyplom nr 3467.


Gdańsk, 23 lutego 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: