fbpx Piotr Mariusz Malecha | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Piotr Mariusz Malecha

Piotr Mariusz Malecha

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 lutego 2012 roku

Piotr Mariusz Malecha

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Synteza, struktura oraz  właściwości fizykochemiczne i  chemiluminogenne 9-fenoksykarbonyloakrydyn oraz  trifluorometanosulfonianów 10-metylo-9-(fenoksykarbonylo)akrydyniowych podstawionych grupami alkilowymi w  pierścieniu benzenowym.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Koroniak, prof. dr hab. Bernard Lammek

Dyplom nr 3457.


Gdańsk, 21 lutego 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: