fbpx Anna Dorota Śliwa | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Dorota Śliwa

Anna Dorota Śliwa

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 grudnia 2011 roku

Anna Dorota Śliwa

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„ Sztuka - percepcja - język.  Sfera wizualna w poezji i prozie Mirona Białoszewskiego.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura polska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Kazimierz Nowosielski

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska, prof. dr hab. Zdzisław Łapiński

Dyplom nr 3458.


Gdańsk, 23 marca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: