fbpx Marta Paulina Franaszczuk-Truszkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marta Paulina Franaszczuk-Truszkowska

Marta Paulina Franaszczuk-Truszkowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 listopada 2011 roku

Marta Paulina Franaszczuk-Truszkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Biblioterapia w kształtowaniu postaw uczniów szkoły podstawowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: nauka o książce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Michał Błażejewski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Grażyna Tomaszewska, prof. USz, dr hab. Urszula Chęcinska

Dyplom nr 3460.


Gdańsk, 23 lutego 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: