fbpx Halszka Katarzyna Leleń | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Halszka Katarzyna Leleń

Halszka Katarzyna Leleń

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 stycznia 2012 roku

Halszka Katarzyna Leleń

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„The Literary Machine: The Principle of Tension in the Stories of H.G. Wells”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura amerykańska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. David Malcolm

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Ludmiła Gruszecka-Blaim, prof. UŁ, dr hab. Jerzy Jarniewicz

Dyplom nr 3461.


Gdańsk, 23 lutego 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: środa, 13 września 2017 roku, 13:37
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: