fbpx Tatiana Maria Wyderka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Tatiana Maria Wyderka

Tatiana Maria Wyderka

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 stycznia 2012 roku

Tatiana Maria Wyderka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Motywy chrześcijańskiej kultury słowiańskiej w swietle wybranych żywotów z Pateryka Kijowsko-Pieczerskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo historyczne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Halina Wątróbska

Recenzenci: prof. UAM, dr hab. Marzanna Kuczyńska, prof. UG, dr hab. Zoja Nowożenowa

Dyplom nr 3462.


Gdańsk, 23 lutego 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: środa, 13 września 2017 roku, 16:17
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: