fbpx Jarosław Rudnicki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jarosław Rudnicki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jarosław Rudnicki

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 lutego 2012 roku

Jarosław Rudnicki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Model karier zawodowych w zarzadzaniu zasobami ludzkimi”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Listwan, prof. dr hab. Małgorzata Czerska

Dyplom nr 3472.


Gdańsk, 02 marca 2012 r.