fbpx Małgorzata Czekaj | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Małgorzata Czekaj

Małgorzata Czekaj

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 marca 2012 roku

Małgorzata Czekaj

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rodzicielskie pojmowanie wychowania religijnego. Studium fenomenograficzne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mirosław Patalon

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak, prof. KUL, dr hab. Marian Nowak

Dyplom nr 3474.


Gdańsk, 09 marca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: