fbpx Anna Joanna Trynkler-Zalaszewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Joanna Trynkler-Zalaszewska

Anna Joanna Trynkler-Zalaszewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 marca 2012 roku

Anna Joanna Trynkler-Zalaszewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Deutsche substantivische Komposita und ihre Aneignungsmöglichkeiten in der Grund- und Oberschule”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marian Szczodrowski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk, prof. UR, dr hab. Mariola Wierzbicka

Dyplom nr 3477.


Gdańsk, 14 marca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: