fbpx Anna Baj-Rogowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Baj-Rogowska

Anna Baj-Rogowska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 marca 2012 roku

Anna Baj-Rogowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Technologie informacyjne w  rozwoju prywatnego sektora protetyki stomatologicznej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bernard Franciszek Kubiak

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Celina Maria Olszak, prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dyplom nr 3482.


Gdańsk, 04 kwietnia 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: