fbpx Dorota Sylwia Majewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dorota Sylwia Majewicz

Dorota Sylwia Majewicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 kwietnia 2012 roku

Dorota Sylwia Majewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Aksjologiczne aspekty perswazji w ujęciu kognitywnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo kognitywne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Kalisz

Recenzenci: prof. UW, dr hab. Krzysztof Hejwowski, prof. dr hab. Henryk Kardela

Dyplom nr 3483.


Gdańsk, 16 kwietnia 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: