fbpx Michał Tomczak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Michał Tomczak

Michał Tomczak

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 kwietnia 2012 roku

Michał Tomczak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Tożsamość zawodowa nauczycieli w  perspektywie zmian społecznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek

Recenzenci: prof. dr hab. Joanna Rutkowiak, prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska

Dyplom nr 3486.


Gdańsk, 20 kwietnia 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: