fbpx Małgorzata Barbara Rocławska-Daniluk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Małgorzata Barbara Rocławska-Daniluk

Małgorzata Barbara Rocławska-Daniluk

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 kwietnia 2012 roku

Małgorzata Barbara Rocławska-Daniluk

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Dwujęzyczność i wychowanie dwujęzyczne z perspektywy lingwistyki i logopedii

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo stosowane

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz, prof. UW, dr hab. Józef Porajski-Pomsta, prof. dr hab. Jan Ożdżyński, prof. dr hab. Stanisław August Grabis

Dyplom nr 658.


Gdańsk, 25 kwietnia 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: