fbpx Krystyna Anna Czapp | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Krystyna Anna Czapp

Krystyna Anna Czapp

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 maja 2012 roku

Krystyna Anna Czapp

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przebudzenie ewangeliczne w Rosji drugiej połowy XIX wieku i jego odzwierciedlenie w twórczości Fiodora Dostojewskiego, Nikołaja Leskowa i Siergieja Stiepniaka-Krawczyńskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura rosyjska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Franciszek Apanowicz

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Ludmila Jankowska, prof. dr hab. Halina Waszkielewicz

Dyplom nr 3489.


Gdańsk, 15 maja 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: