fbpx Krystyna Anna Czapp | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krystyna Anna Czapp | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krystyna Anna Czapp

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 maja 2012 roku

Krystyna Anna Czapp

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przebudzenie ewangeliczne w Rosji drugiej połowy XIX wieku i jego odzwierciedlenie w twórczości Fiodora Dostojewskiego, Nikołaja Leskowa i Siergieja Stiepniaka-Krawczyńskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura rosyjska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Franciszek Apanowicz

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Ludmila Jankowska, prof. dr hab. Halina Waszkielewicz

Dyplom nr 3489.


Gdańsk, 15 maja 2012 r.