fbpx Marcin Maksymilian Borowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marcin Maksymilian Borowski

Marcin Maksymilian Borowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 maja 2012 roku

Marcin Maksymilian Borowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Obraz "ateisty" w twórczości Fiodora Dostojewskiego w świetle ateizmu współczesnego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura rosyjska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Franciszek Apanowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Halina Chałacińska-Wiertelak, prof. UG, dr hab. Ludmiła Jankowska

Dyplom nr 3490.


Gdańsk, 15 maja 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: środa, 13 września 2017 roku, 13:18
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: