fbpx Grażyna Małgorzata Kartawa-Maślakiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Grażyna Małgorzata Kartawa-Maślakiewicz

Grażyna Małgorzata Kartawa-Maślakiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 maja 2012 roku

Grażyna Małgorzata Kartawa-Maślakiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Naukowy i językowy obraz agresji a rozumienie agresji przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo kognitywne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Edward Łuczyński, prof. UKW, dr hab. Grażyna Sawicka

Dyplom nr 3491.


Gdańsk, 15 maja 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: