fbpx Marta Alicja Kolanowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marta Alicja Kolanowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marta Alicja Kolanowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 maja 2012 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Marta Alicja Kolanowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zróżnicowanie taksonomiczne i geograficzne przedstawicieli Orchidaceae na obszarze departamentu Valle del Cauca w Kolumbii”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Dariusz Szlachetko

Recenzenci: prof. dr hab. Karol Latowski, prof. dr hab. Maria Wiktoria Zając

Dyplom nr 3498.


Gdańsk, 29 maja 2012 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie116.54 KB