fbpx Ewa Szcześniak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ewa Szcześniak

Ewa Szcześniak

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 maja 2012 roku

Ewa Szcześniak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ intensywnego programu terapii na  zmianę elementów mechanizmu iluzji i  zaprzeczania u  osób uzaleznionych od  alkoholu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Mieczysław Ciosek

Recenzenci: prof. dr hab. Gabriela Chojnacka-Szawłowska, prof. UG, dr hab. Mariola Bidzan

Dyplom nr 3494.


Gdańsk, 22 maja 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: