fbpx Łucja Bieleninik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Łucja Bieleninik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Łucja Bieleninik

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 maja 2012 roku

Łucja Bieleninik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dzieci urodzone przedwcześnie w  percepcji matek - biomedyczne moderatory spostrzegania”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Mariola Bidzan

Recenzenci: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz, prof. KUL, dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. GUMed, dr hab. med. Krzysztof Preis

Dyplom nr 3500.


Gdańsk, 06 czerwca 2012 r.