fbpx Beata Mańkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Beata Mańkowska

Beata Mańkowska

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 31 maja 2012 roku

Beata Mańkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ stresogennych warunków pracy, cech osobowości oraz  stylów radzenia sobie ze  stresem na  wypalenie zawodowe pracowników pomocy społecznej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. WSFiZ, dr hab. Jan Rostowski

Recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław Plopa, prof. UG, dr hab. Mariola Bidzan

Dyplom nr 3502.


Gdańsk, 14 czerwca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: