fbpx Joanna Helena Jeżewska-Frąckowiak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Helena Jeżewska-Frąckowiak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Helena Jeżewska-Frąckowiak

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 czerwca 2012 roku

Joanna Helena Jeżewska-Frąckowiak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Regulator transkrypcji GCN4 - izolowanie fuzyjnego białka i  zastosowanie w  nowych technologiach makromolekularnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Piotr Skowron

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Piotr Mucha, dr hab. inż. Paweł Sachadyn

Dyplom nr 3505.


Gdańsk, 18 czerwca 2012 r.