fbpx Beata Krystyna Rischka-Słowik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Beata Krystyna Rischka-Słowik

Beata Krystyna Rischka-Słowik

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 czerwca 2012 roku

Beata Krystyna Rischka-Słowik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Konstytucja sportu według sędziów Trybunału Sprawiedliwości”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki

Recenzenci: prof. dr hab. Leszek Starosta, prof. UG, dr hab. Tomasz Koncewicz

Dyplom nr 3512.


Gdańsk, 28 czerwca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: